Witamy w serwisie

który umożliwi Ci zagłosowanie na projekty zgłoszone w Jaworznickim Budżecie Obywatelskim. Zwycięskie zadania realizowane będą w 2023 roku. Możesz zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań.

Pamiętaj, że głos oddany w formie elektronicznej, za pomocą tej platformy, powoduje, że nie możesz już zagłosować tradycyjnie (papierowo)!!!
I odwrotnie: jeśli oddałeś głos na karcie papierowej, nie możesz głosować elektronicznie. W takich przypadkach oba głosowania będą uznane za nieważne !!!
Głosowanie składa się z czterech kroków:
  • KROK 1: Wprowadzenie swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu (tylko 9 cyfr bez numeru kierunkowego kraju, autoryzacja głosowania drogą elektroniczną możliwa jest tylko z numerów zarejestrowanych w Polsce).
  • KROK 2: Wprowadzenie swojego adresu zamieszkania. Skrócone nazwy ulic użyte w tym kroku są w kolejnym etapie automatycznie zamieniane na nazwy zgodne z bazą Ewidencji Ludności i uchwałami Rady Miejskiej w Jaworznie.
  • KROK 3: Wybór 1-ego lub maksymalnie 2-ów projektów z listy.
  • KROK 4: Weryfikacja wprowadzonych danych, wprowadzenie kodu weryfikacyjnego otrzymanego drogą sms na podany numer telefonu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i ostateczne zatwierdzenie dokonanego wyboru.

Dane wprowadzone do formularza, będą porównywane szczegółowo z danymi w Ewidencji Ludności po zakończeniu głosowania.

W przypadku podania danych nieprawdziwych głos zostanie odrzucony.
Głosowanie elektroniczne trwa od 31 lipca 2023 r. od godziny 08:00 do 21 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59.